Abonē populārus preses izdevumus 4 mēnešiem ar atlaidi līdz 47%!

Abonē žurnālus:

  • 9VĪRI - 11.39 EUR (cena pērkot 15.60 EUR);
  • 100 Labi padomi - 3.89 EUR (cena pērkot 5.56 EUR);
  • Kas Jauns Avīze - 6.58 EUR (cena pērkot 12.42 EUR);
  • Rīgas Viļņi - 10.49 EUR (cena pērkot 15.66 EUR).

Lai iegūtu atlaidi, lejupielādē kuponu!

Uz piedāvājumu sarakstu
-47% Spēkā līdz: 28.02.2017
Līdz termiņa beigām:
{dnn} {dl} {hnn} {hl} {mnn} {ml} {snn} {sl}
Lūdzu, uzgaidiet!
Lejupielādēt
Citi piedāvājumi Apskatīt visus